Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Postawy wobec macierzyństwa

Dzień dobry,

Jestem studentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia i piszę pracę magisterską na temat instynktu macierzyńskiego pod opieką dr hab. Moniki Mynarskiej (m.mynarska@uksw.edu.pl).

Pojęcie „instynktu macierzyńskiego” jest często łączone z biologicznymi – hormonalnymi – uwarunkowaniami, dlatego moja ankieta skierowana jest do kobiet w każdym wieku posiadających wyniki badań poziomu następujących hormonów: Estradiol, Testosteron (i DHEA-SO4), AMH (Hormon antymüllerowski). Dodatkowo, w swoich badaniach pytam o postawy kobiet wobec dwóch ról życiowych: macierzyństwa oraz pracy zawodowej.

Z uwagi na wrażliwy charakter danych jakimi są wyniki badań medycznych, o które pytam w ankiecie, chciałabym, abyś udział w badaniu potraktowała jako deklarację świadomej zgody.

Udział w badaniu jest oczywiście dobrowolny a dane, które podasz są całkowicie anonimowe. Nigdzie nie będziesz proszona o podanie żadnych identyfikujących Cię informacji. Nie zapisujemy również adresów IP badania.

Pozyskane w badaniu dane będą wykorzystane tylko w postaci zestawień zbiorczych i wyłącznie w celach badawczych (praca magisterska, artykuł naukowy).

Badania te nie są finansowane przez żadną instytucję a pozyskane informacje nie zostaną nikomu przekazane. Dostęp do nich będę miała tylko ja i moja Promotor.

Z udziału w badaniu można zrezygnować w każdej chwili, jednak bardzo proszę o wypełnienie kwestionariuszy do końca, ponieważ każda odpowiedź pomoże mi dowiedzieć się więcej a tym samym wzbogaci moją pracę. Badanie zajmuje około 20 minut.

Dziękuję za poświęcenie czasu i udzielenie odpowiedzi,

Magdalena Jędrys (magdalenajedrys@outlook.com)