Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotyczy funkcjonowania Biblioteki Głównej UKSW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu, którego celem jest ocena funkcjonowania Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i poznanie potrzeb jej użytkowników.

 

Pytania o „Bibliotekę Główną” dotyczą zarówno Biblioteki Głównej na Dewajtis jak i Filii Biblioteki Głównej na Wóycickiego.

W późniejszym terminie zwrócimy się do Państwa z prośbą o ocenę funkcjonowania bibliotek wydziałowych.

 

Wyniki posłużą nam do usprawnienia działania Biblioteki Głównej